Privacy verklaring

 Privacy Statement - algemeen
Om onze diensten aan leden en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat wij, TV de Skearnetikkers, in een aantal gevallen uw persoonsgegevens verwerken. T.V. de Skearnetikkers respecteert de privacy van haar leden en/of bezoekers en wij zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit privacy statement staan. Welke gegevens worden door TV de Skearnetikkers verwerkt?

 • Doel van de verwerking
 • Verstrekking aan derden
 • Bewaartermijn
 • Beveiliging
 • Uw rechten
 • Contactgegevens TV de Skearnetikkers
 • Wijzigingen in dit privacy statement  

Welke gegevens worden door TV de Skearnetikkers verwerkt?

Wij verwerken gegevens indien u:

 • Lid wordt bij onze tennisvereniging.
  Wij registreren de volgende gegevens:
  Naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, pasfoto, bondsnummer KNLTB.;
 • Zich inschrijft voor competitie(s) en/of toernooi(en). Het gaat dan om de volgende gegevens: Voor- en achternaam in combinatie met de vereniging/teamnummer, speelsterkte en ranking en uitslagen;
 • Onze website bezoekt. Het gaat dan enerzijds om generieke bezoekgegevens niet zijnde persoonsgegevens en anderzijds om persoonsgegevens te weten het IP-adres  

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • Het optimaal kunnen bedienen onze leden.
 • Het aanbieden van tennislessen;
 • Het organiseren van competities en toernooien;
 • Het versturen van tennisnieuws en service-gerichte informatie om de leden te informeren, te interesseren en te betrekken;  

Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden onder voorwaarden ter beschikking. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan de KNLTB.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. TV de Skearnetikkers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. Na opzegging lidmaatschap worden uw gegevens nog maximaal 12 maanden bewaard.  

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. TV de Skearnetikkers past regelmatig passende maatregelen toe om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen voldoen aan de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.  

Uw rechten
Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of andere vragen over het privacy statement van TV de Skearnetikkers kunt u contact opnemen door een email te sturen aan [email protected]  

Wijzigingen in dit privacy statement
Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van TV de Skearnetikkers. Wij raden u daarom aan regelmatig dit privacy statement te raadplegen.  

Privacy Statement - bezoek website  

Welke gegevens worden bij bezoek website verwerkt?
De gegevens die door TV de Skearnetikkers worden verwerkt bestaan uit twee categorie├źn:

 1. Dit zijn gegevens die u zelf invult bij aanmelding lidmaatschap op de website.
 2. Dit zijn de zogenaamde "verkeersgegevens" van de bezoeker van de site. Zo kan het IP-adres van uw computer worden geregistreerd. Tevens wordt sporadisch gebruik gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel u niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie.  

Wat doet TV de Skearnetikkers met uw gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is:

 • Ons in staat te stellen onze diensten te verlenen.
 • Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.  

De persoonsgegevens worden alleen voor bovengenoemde doelen verwerkt. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.  

Beveiliging
TV de Skearnetikkers heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.   

Uw rechten
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan [email protected]