Opzeggen

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij u vóór 31 december van het lopende verenigingsjaar hebt aangegeven dat u uw lidmaatschap wilt beëindigen.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per email te geschieden aan de ledenadministratie.  

E-mail: [email protected]