Terug naar overzicht

Algemene Leden Vergadering

De Skearnetikkers
21-3-2023 20:00 - 21-3-2023 22:00

Algemene Ledenvergadering 2023    
Dinsdag 21 maart 2023      
Locatie: Kantine Tennispark
Aanvang: 20.00 uur    

Agenda  

1.         Opening en vaststelling agenda
2.         Ingekomen stukken
3.         Mededelingen
4.         Vaststelling notulen ledenvergadering 29 maart 2022
5.         Jaarverslag 2022
6.         Financieel verslag 2022
7.         Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
8.         Begroting 2023, vaststellen contributie, lesgelden competitiebijdragen, prijzen kantine
9.         Bestuur Gelt de Graaf, penningmeester, aftredend en niet verkiesbaar
            Ingrid de Vries, alg. lid, aftredend en niet verkiesbaar
            Vacant: Secretaris
10.       Vrijwilligers
11.       Rondvraag en sluiting. 

  Terug naar overzicht